Календар
Жовтень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Вер    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архіви новин
iGov.org.ua
Відвідування

Відвідувачів в мережі – 0:
адміністраторів – ,
відвідувачів – .
Максимальна кількість відвідувань (0) була – 2021-10-22.

Публічний звіт голови Каховської районної державної адміністрації за 2020 рік

ЗВІТ голови районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень з питань забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку Каховського району у 2019 році

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ районної державної адміністрації 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про інформацію” та Закону України “Про доступ до публічної інформації

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

УКАЗ Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 25 травня 2011 р. N 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”

Розпорядження № 334 від 29.06.11 Про організацію роботи із забезпечення районною державною адміністрацією доступу до публічної інформації у відповідності з вимогами чинного законодавства

Розпорядження № 344 від 05.07.11 Про відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації в апараті районної державної адміністрації та їх структурних підрозділах

Розпорядження № 381 від 15.07.11. Про перелік відомостей,що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу “Для службового користування”,та інструкцію про порядок обліку,зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять вказані відомості

Розпорядження голови районної державної адміністрації

Що таке «суспільно необхідна» інформація?

Згідно з аналізом положень законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію» суспільно необхідною є інформація, що становить суспільний інтерес, зокрема:

• яка забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків;

• про факти порушення прав і свобод людини і громадянина;

• про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян;

• про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;

• яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України, можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб;

• про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

• про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно;

• відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і у порядку, встановленими Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатка до цього Закону.

Слід наголосити, що чинним законодавством не передбачено вичерпного переліку інформації, що становить суспільний інтерес.

Суспільно необхідною у кожному конкретному випадку може бути визнано інформацію, що є предметом суспільного інтересу. При цьому у разі, коли така інформація обмежена в доступі, то вона має надаватися, якщо право громадськості знати цю інформацію переважає шкоду від її поширення.

нормативно-правова база:

• Конституція України (частина 3 статті 32, стаття 34, частина 2 статті 50);

• Закон України «Про доступ до публічної інформації» (стаття 1, частини 5, 6 статті 6, стаття 11, частина 2 статті 13, частина 2 статті 20);

• Закон України «Про інформацію» (частина 4 статті 21, статті 29, 30).

*   *   *   *   *   *

У чому полягає відмінність
між поняттями «запит» і «звернення»?

Право на інформацію та право на звернення (петиції) є окремими конституційними правами особи і мають різну юридичну природу. Цим, зокрема, пояснюється те, що порядок реалізації цих прав регулюється двома законами.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає запит як «прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні». Також установлено, що запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Оформлення запиту може бути довільним (тобто посилання на цей Закон або вживання терміна «запит» не є обов’язковим).

Закон України «Про звернення громадян» передбачає різні форми звернень: пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, які можуть містити різні за змістом вимоги, прохання чи пропозиції (щодо реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав та інтересів громадянина, фактів їх порушення тощо).

Оскільки правовідносини стосовно звернень громадян і запитів на інформацію регулюються різними законами, то й процедурам їх розгляду властиві певні відмінності. Суть запиту зводиться до прохання надати інформацію, якою володіє розпорядник. Закон України «Про доступ до публічної інформації» надає право доступу до вже існуючої інформації (документів) і не вимагає створення у відповідь на запит нової інформації (зокрема, шляхом проведення аналітичної роботи). Винятком є ситуація, коли розпорядник не володіє, але повинен був би володіти певною інформацією.

Інші вимоги або прохання (визнати чи підтвердити юридичний статус, поновити порушене право, притягти порушника до відповідальності тощо) необхідно розглядати відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Унаслідок їх розгляду при наданні відповіді на звернення може створюватися нова інформація.

*   *   *   *   *   *

Право на доступ до публічної інформації

Право на доступ до публічної інформації є складовою конституційного права людини на інформацію, передбаченого і гарантованого статтею 34 Конституції України. Згідно з якою, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Ще з 1766 року Закон Швеції про свободу преси визначив принцип, згідно з яким урядові документи мають бути відкритими для суспільства, а також надав громадянам право звертатися із запитом до урядових органів щодо надання документів. У цілому досвід інших країн, які прийняли закони про доступ до публічної інформації, свідчать про позитивний вплив таких законодавчих змін на реалізацію громадянами інших основоположних прав, підвищення ефективності діяльності органів влади, а також зменшення ризиків корупції.

З метою забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний інтерес, 13 січня 2011 року Верховною Радою України прийнято нову редакцію Закону України „Про інформацію” та Закон України „Про доступ до публічної інформації”, які набрали чинності 9 травня 2011 року.