Календар
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Бер    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Архіви новин
Відвідування

Відвідувачів в мережі – 0:
адміністраторів – ,
відвідувачів – .
Максимальна кількість відвідувань (0) була – 2024-04-16.

Види державних соціальних виплат та порядок їх призначення

Нормативно-правова база державних соціальних гарантій

Порядок призначення і надання державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми

Це Порядок визначає умови призначення і виплати таких видів державної допомоги сім’ям з дітьми, передбачених Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»:

Державна соціальна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Право на допомогу мають вагітні жiнки (у тому числi неповнолiтнi), якi не застрахованi в системi загальнообов’язкового державного соцiального страхування, а саме:

 • жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше, ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;
 • жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
 • аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів;
 •  непрацюючі жінки.
 • жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Призначення допомоги здiйснюється на пiдставi:

 • заяви (заповнюється на підставі паспорта);
 • довiдки лiкувального закладу встановленного зразка;
 • ідентифікаційного коду.

У особливих випадках:

 • трудової книжки
 • довiдки лiквiдацiйної комiсiї для жiнок, звiльнених з роботи у зв’язку з лiквiдацiєю пiдприємства, установи, органiзацiї;
 • довiдки державної служби зайнятостi для жiнок, зареєстрованих у державнiй службi зайнятостi як безробiтнi;
 • довiдки з мiсця навчання про те, що у період тимчасової непрацездатності нарахування і виплата стипендії провадиться не буде. (Допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами);
 • довідки Пенсійного Фонду України про те, що жінка – суб’єкт підприємницької діяльності перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, та виплачується жінкам за весь період відпустки.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 25% від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

Допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення  належних умов для повноцінного утримання та виховання.

Допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через дванадцять місяців з дня народження дитини на підставі наданих паспортів або інших документів, що посвідчують особу, ідентифікаційних кодів батьків дитини та документів:

 • заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, складається у довільній формі, із зазначенням даних для реєстрації місця проживання дитини; копії свідоцтва про народження дитини;
 • копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);
 • витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини для виплати допомоги у зв’язку з народженням дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану (на дітей, які народились до 01.07.2014 року).
 • Жінки, які постійно проживають (зареєстровані) на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають документи компетентних органів країни перебування, що засвідчують народження дитини, легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
 • особи, що звертаються за призначенням допомоги при народженні другої дитини, або наступних дітей, подають також довідку про склад сім’ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини, яка враховується при визначенні розміру допомоги;
 • копія рішення про встановлення опіки – для опікунів.

Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі копії свідоцтва про народження дитини або копії свідоцтва про смерть та витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини для виплати допомоги у зв’язку з народження м дитини.

Виплата допомоги припиняється у разі:

 • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 • відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
 • нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
 • перебування отримувача у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
 • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
 • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
 • припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;
 • усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • смерті дитини або отримувача допомоги.

Виплата допомоги припиняється на підставі пропозицій центра соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і служби у справах дітей.

У разі змін обставин, що привели до припинення допомоги, виплата поновлюється, коли особа, що здійснює догляд за дитиною, звернулась з письмовою заявою протягом шести місяців з дня припинення.

Допомога на дітей одиноким матерям

Право на допомогу на дітей одиноким матерям  мають одинокі матері,які не перебувають у щлюбі, одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини  або запис про батька проведено в установленому порядку за  вказівкою матері, а також, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Якщо одинока мати (одинокий усиновлювач), мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, уклали шлюб, за ними зберігається право на одержання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, за умови, якщо ці діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі перебування дитини на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку включно.

Якщо діти навчаються у загальноосвітньому закладі,у вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації та професійно–технічних навчальних закладах за денною формою навчання, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується на підставі довідки навчального закладу – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Право на допомогу мають особи, визначенi в установленному законом порядку опiкунами чи пiклувальниками дiтей, якi внаслiдок смертi батькiв, позбавлення їх батькiвських прав, хвороби батькiв або з iнших причин залишилися без батькiвського пiклування та відповідно до законодавства набули статусу дитини – сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

Розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених на дитину пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Розмір призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат, одержаних на дитину за попередні шість календарних місяців перед місяцем звернення.

Призначення допомоги здiйснюється на пiдставi:

 • паспорта (опiкуна чи пiклувальника);
 • заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • рiшення про встановлення опiки чи пiклування;
 • копiї свiдоцтва про народження дитини;
 • довiдки з мiсця проживання дитини та опiкуна чи пiклувальника;
 • довiдок про місячні розміри одержуваних опікуном на дитину алiментів, пенсiї, стипендії, державноїдопомоги за попереднi шiсть календарних мiсяцiв;
 • рішення суду про позбавлення батьківських прав;
 •  довідки з місця навчання дитини.

Підстави припинення виплати допомоги:

·         звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;

·         працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18 річного віку;

·         усиновлення дитини;

·         досягнення дитиною 18-річного віку;

·         надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини.

Допомога при усиновлені дитини

Допомога призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Допомога призначається за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, свідоцтва про народження дитини, виданого після внесення змін до актового запису та копії рішення суду про усиновлення дитини.

Допомога при усиновлені дитини призначається особам, які усиновили дитину після 1 січня 2009 року.

Допомога призначається у розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народжені першої дитини. Контроль за цільовим використанням коштів здіснюється головними державними соціальними інспекторами органів праці та соціального захисту населення разом із службами у справах дітей.

 Тимчасова державна допомога дітям у випадках, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів

Тимчасова державна допомога дітям у випадках, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, призначається одному з батьків у випадках, якщо:

 • місце проживання одного з батьків дитини невідоме (заходами розшуку місце проживання або місце перебування одного з батьків не встановлене , у зв’язку з чим стягнення з нього коштів на утримання та виховання дитини неможливе)
 • один з батьків дитини ухиляється від сплати аліментів (рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується)
 • один з батьків дитини не має можливості її утримувати (один з батьків, у якого дитина знаходиться на утриманні, перебуває: під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, психіатричному закладі, проходить судово-медичну експертизу і не може забезпечити дитині повноцінне утримання та виховання.

Тимчасова державна допомога призначається на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку.

Тимчасова державна допомога не призначається на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням та які перебувають на повному державному утриманні.

Тимчасова державна допомога призначається в розмірі 30% прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менший від мінімального розміру аліментів на одну дитину, то сума тимчасової державної допомоги визначається як різниця між розміром призначених судом аліментів та сумою, що становить 30% прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку.

Для призначення тимчасової державної допомоги подаються такі документи:

 • паспорт заявника;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка про реєстрацію місця проживання дитини та заявника.

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються:

 • копія виконавчого листа (або рішення суду) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;
 • довідка державної виконавчої служби про неможливість стягнення аліментів з одного з батьків дитини внаслідок ухилення від їх сплати (тобто рішення суду щодо стягнення аліментів не виконується);
 • довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, психіатричній лікарні (якщо один з батьків дитини не має можливості її утримувати).
 • повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання одного з батьків не встановлено;
 • довідка про розмір аліментів у разі отримання аліментів у твердій грошовій сумі, що визначається рішенням суду;
 • довідка з місця навчання дитини.

Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі:

 • встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду;
 • виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину;
 • досягнення дитиною 18-річного віку;
 • виконання в повному обсязі зобов’язань одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;
 • влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання;
 • скасування або визнання усиновлення недійсним;
 • усиновлення дитини ( чоловіком матері або дружиною батька);
 • відмови від стягнення аліментів;
 • добровільного виконання рішення суду особою, зобов’язаною сплачувати аліменти;
 • скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів;
 • смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;
 • смерті одного з батьків, зобов’язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим;
 • позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав;
 • відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав;
 • встановлення над дитиною опіки та піклування.

Зазначена допомога призначається на шість місяців, починаючи з місяця, в якому було подано заяву з необхідними документами.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям-з інваліднісю

Право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства І, ІІ та ІІІ групи, а також діти з інвалідністю  віком до 18 років.

Особам з нвалідністю з дитинства, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу і пенсію, призначається державна соціальна допомога або пенсія за їх вибором. Державна соціальна допомога або пенсія особам з інвалідністю з дитинства, яких визнано недієздатними, а також на дітей-з інвалідністю призначається за вибором їх батьків, усиновителів, опікуна-піклувальника.

При цьому, якщо особа з інвалідністю з дитинства або дитина-з інвалідністю має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, ці виплати призначаються одночасно.

До державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства І групи та дітям-з інвалідністю віком до 18 років призначається надбавка на догляд за ними.

Надбавка на догляд за дитиною-з інвалідністю віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються, не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.

Надбавка також призначається одному з батьків, усиновителю, опікуну які перебувають у відпусці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років, у відпусці без збереження заробітної плати у разі, якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду і вони фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом

Одиноким матерям надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю до 18 років призначається незалежно від факту роботи.

Одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ і ІІІ груп, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю подаються такі документи:

 • паспорт або, в разі його відсутності, інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;
 •  копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
 • довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю;
 • довідка про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, який подає заяву;
 • якщо один з батьків, усиновителів постійно проживає за інакшою адресою ніж дитина з інвалідністю, то разом з заявою подається довідка з УПтаСЗН про те, що другий з батьків, усиновителів не отримує державну соціальну допомогу на дитину з інвалідністю за місцем свого постійного проживання;
 • якщо з заявою звертається опікун чи піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки чи піклування.

Для призначення надбавки на догляд за дитиноюз інвалідністю до 18 років додаються:

 • заява про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю;
 • довідка про склад сім’ї та спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном;
 • оригінал та копія трудової книжки особи, яка здійснює догляд за дитиною з інвалідністю;
 • довідка про відсутність даних про доходи заявника;
 • довідка з місця навчання дитини;
 • рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів та піклувальників дітей з інвалідністю).

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства  та надбавка на догляд призначаються з дня звернення за їх призначенням і на весь час інвалідності, встановленої органами лікарсько-консультативної комісії лікувально-профилактичного закладу.

На дітей з інвалідністю державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку, але не більш як по місяць досягнення дитиною з інвалідністю 18-річного віку включно.

Суми державної соціальної допомоги призначені, але не витребувані своєчасно одержувачем без поважних причин, виплачуються за минулий час не більш як за 12 місяців перед зверненням за її одержанням.

Виплата державної соціальної допомоги та надбавки на догляд припиняється у разі перебування особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю віком до 18 років на повному державному утриманні.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам–вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” здійснюється на підставі:

 • заяви одного з прийомних батьків або батьків–вихователів;
 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • рішення виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;
 • документа, що підтверджує статус дитини;
 • довідки органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;
 • довідки з місця навчання дитини про розмір стипендії.

Призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюється з моменту влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або у прийомну сім’ю і до досягнення дитиною 18-річного віку (учнів – до закінчення учбового закладу, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку, за умови навчання за денною формою і не перебуванні на повному державному утриманні).

Державна соціальна допомога на дітей призначається в грошовій формі батькам–вихователям на кожну дитину–вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

Грошове забезпечення призначається кожному з батьків–вихователів і одному з прийомних батьків.

Розмір соціальної допомоги

Розмір допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку;

 • для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, учнів денної форми навчання – два прожиткових мінімуми для працездатної особи;
 • у разі, якщо дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або у прийомну сім’ю.

Розмір грошового забезпечення

Розмір грошового забезпечення становить 35% двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на кожну дитину – вихованця та кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину – вихованця та кожну прийомну дитину.