Перелік
адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при
Каховській районній державній адміністрації Херсонської області

 

(ДЛЯ СКАЧУВАННЯ БЛАНКІВ КАРТОК ТА ЗАЯВ НАТИСНІТЬ НА ПОСИЛАННЯ)


з/п
Назва адміністративної послуги
Дата надання адміністративної послуги через ЦНАП
Інформаційні
картки
Бланки заяв
Примітка
Реєстраційна служба міськрайонного управління юстиції у Каховському районі Херсонської області
1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем з 01 січня 2015 р.
2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з 01 січня 2015 р.
3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи з 01 січня 2015 р.
4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття з 01 січня 2015 р.
5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з 01 січня 2015 р.
6. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них з 01 січня 2015 р.
7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення з 01 січня 2015 р.
8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням з 01 січня 2015 р.
9. Державна реєстрація:права власності на нерухоме майноінших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна) з 01 січня 2015 р.
10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з 01 січня 2015 р.
11. Реєстрація громадського об’єднання з 01 січня 2015 р.
12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання з 01 січня 2015 р.
13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту з 01 січня 2015 р.
14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання з 01 січня 2015 р.
15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання з 01 січня 2015 р.
16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення з 01 січня 2015 р.
17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання з 01 січня 2015 р.
18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження з 01 січня 2015 р.
19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження з 01 січня 2015 р.
20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження з 01 січня 2015 р.
21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника з 01 січня 2015 р.
                            Каховський РС УДМС у Херсонській області
22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення) з 01 січня 2015 р.
23. Оформлення та видача проїзного документа дитини з 01 січня 2015 р.
24. Оформлення та видача паспорта громадянина України з 01 жовтня
2014 р.
25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого з 01 жовтня
2014 р.
26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку з 01 жовтня
2014 р.
27. Реєстрація місця проживання особи з 01 жовтня
2014 р.
28. Зняття з реєстрації місця проживання особи з 01 жовтня
2014 р.
29. Реєстрація місця перебування особи з 01 жовтня
2014 р.
30. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи з 01 жовтня
2014 р.
Управління Держземагенства України у Каховському районі Херсонської області
31. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру з 01 січня 2015 р. 1.16 2.3
32. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з 01 січня 2015 р. 1.12
33. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу з 01 січня 2015 р. 1.4
34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу з 01 січня 2015 р. 1.13
35. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу з 01 січня 2015 р. 1.14
36.  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу з 01 січня 2015 р. 1.11
37. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу з 01 січня 2015 р. 1.3 2.2
38. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць ;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку;

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

з 01 січня 2015 р. 1.61.7

 

 

 

 

1.8

 

 

 

 

 

1.9

 

 

 

1.10

2.1

 

39. Видача довідки про:наявність та розмір земельної частки (паю)наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання) з 01 січня 2015 р. 1.5
40. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою з 01 січня 2015 р. 1.2
41. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями з 01 січня 2015 р. 1.15 2.5
42.  Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників з 01 січня 2015 р.
43. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з 01 січня 2015 р. 1.1 2.4
44. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів з 01 січня 2015 р.
Каховське районне управління ДСЕС у Херсонській області
45. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів з 01 вересня
2014 р.
Каховський РВ УДСНС у Херсонській області
46. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки з 01 вересня
2014 р.
Сектор містобудування та архітектури управління економічного розвитку та ЦЗ Каховської районної державної адміністрації
47. Надання містобудівних умов і обмежень Після державної реєстрації в міськрайонному управлінні юстиціїу Каховському районі регуляторного акту розпорядження голови РДА  «Про перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр»  Надання містобудівних обмежень
48. Надання висновку на  погодження проекту землеустрою  Після державної реєстрації в міськрайонному управлінні юстиціїу Каховському районі регуляторного акту розпорядження голови РДА  «Про перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр»  Надання висновку на  погодження проекту землеустрою
49. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки  Після державної реєстрації в міськрайонному управлінні юстиціїу Каховському районі регуляторного акту розпорядження голови РДА  «Про перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр»  Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
50. Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Після державної реєстрації в міськрайонному управлінні юстиціїу Каховському районі регуляторного акту розпорядження голови РДА  «Про перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр»  Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
51 Надання висновку про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки (державної або комунальної власності) Надання висновку про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки (державної або комунальної власності)
ІІ. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
1 Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі
2 Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин
3. Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків
4. Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів):з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

 

 

Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Бер    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Анонси подій

 • Місячник благоустрою

  З 28 березня по 08 травня в районі проводиться щорічна акція “За чисте довкілля”  Запрошуємо усіх бажаючих на весняну толоку в своєму селі.

 • Нарада при голові РДА

  Щопонеділка о 14.00 відбувається нарада при голові РДА щодо підведення підсумків роботи за минулий тиждень та визначення основних пріоритетних напрямків діяльності на поточний період

До уваги учасників АТО

УКРАЇНА-ЄС

 • Архів новин
  Погода
  StatPress
  Visits today: 119