Комунальна  установа  Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

є спеціальною  комунальною  бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Каховська районна рада.

Територіальний центр утворюється для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам Каховського району, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання.

 В комунальній установі  «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» працює три відділення:

 • соціальної допомоги вдома;
 • відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.
 • відділення денного перебування;

   1.Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

 –  похилого віку;

 – інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” ;

– хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

   Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

     Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту”, жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою

Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

            1) догляд вдома;

     Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

      Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.

    Каховська районна рада може приймати, як виняток, рішення про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

       Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (III група рухової активності – два рази на тиждень, IV – три рази, V – п’ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг,  контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

    На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

   1) письмова заява громадянина;

  2) медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

    3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;

  4) один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про надання соціальних послуг;

    5) довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

  6) інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою управління соціального захисту населення Каховської державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

     7) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

    8) копія рішення  комісії  Каховської районної ради про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності

    9) копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг;

   10) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

    11) індивідуальний план надання соціальної послуги;

  12) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

       У відділенні соціальної допомоги вдома працюють 36 соціальних робітників, які обслуговують одиноких та одинокопроживаючих осіб похилого віку на території Каховського району. За 2016 рік  обслужено 323 особи, надано на безоплатній основі-93 516 послуг, на платній основі 5508 послуг на суму 49 781 грн. Із загальної   чисельності   обслуговуваних більше  70%    складають  особи  із  1V  та V  групами  рухової  активності,  91 особі    похилого  віку  виповнилось  більше  80  років, що  складає  28.2%  від   загальної  чисельності  обслуговуваних у відділенні соціальної  допомоги  вдома,16   обслуговуваних  має вік більше 90 років. Таким  чином, характерними  особливостями    розвитку   відділення  є  збільшення   осіб  після  70   років  у  загальній  структурі   обслуговуваних та  відповідно  збільшення   осіб  із  значно  зниженою   руховою  активністю.

      Станом на 01.01.2017 р. на обслуговуванні     знаходяться       272 особи похилого віку, в тому числі 10 інвалідів, які не досягли пенсійного віку, із них безоплатно-211 громадян, громадян на платній основі-61 чоловік,  із 4 групою рухової активності -140 осіб, із 5 групою рухової активності – 37 осіб.

Відділенням соціальної допомоги вдома надаються  соціально-побутові послуги по веденню домашнього господарства та  допомозі у самообслуговунні: придбання та доставка продуктів  харчування з магазину, прання та прасування, оплата комунальних послуг, приготування їжі (допомога у приготуванні їжі), розпалювання печі, піднесення вугілля, дров, води, миття вікон,обробіток присадибної ділянки,генеральне прибирання, косметичне та вологе прибирання,купання,миття голови,заміна білизни.

            Мета відділення – покращити  якість надання соціально-побутових послуг у відповідності до вимог Державного стандарту «Догляд вдома» та охопити обслуговуванням  найбільш вразливі категорії громадян, створивши робочі місця соціальних робітників у кожному населеному пункті Каховського району.

 1.   Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру (далі – відділення адресної допомоги) утворюється для обслуговування не менш як 500 таких громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги:

            – похилого віку;

            – інвалідів;

            – хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів;

            – які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів.

            Право на безоплатне обслуговування відділенням адресної допомоги мають:

     – громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;

     – інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї;

      – громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;

        – внутрішньо переміщені особи.

             Відділення адресної допомоги здійснює обслуговування громадян за умови подання письмової заяви, довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідки про доходи всіх членів сім’ї.

            За згодою громадянина складається акт обстеження його матеріально-побутових умов.

            На кожного громадянина, якого обслуговує відділення адресної допомоги, ведеться особова справа, в якій міститься:

  1) письмова заява громадянина;

  2) довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

  3) довідки про доходи членів сім’ї або довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення  за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

 4) копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування;

  5) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

парихмахер 2 У   відділенні адресної допомоги  працює перукар, яка надає послуги у приміщенні філії відділення денного перебування за адресою:    смт. Любимівка вул. Леніна ,35-А.

За  2016 рік надано  729 перукарських послуг, обслужено  протягом року 577 осіб.               Відділення адресної допомоги тісно співпрацює з  виробниками сільгоспродукції:ДГ «Асканійське»,» ФГ «Алтанал-Агро»,ФГ «Труд»,ФГ «Акант»,ФГ «Виксан»,ФГ «Зоря Каховщини»,ФГ «Юкас-Т». За 2016 рік надано  благодійницької допомоги  на суму 85 тис грн.

       3.  Відділення денного перебування територіального центру утворюється для надання соціальних послуг не менш як 30 громадянам похилого віку, інвалідам (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування, на день.

   Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

         Відділення денного перебування надає такі послуги:

            – соціальна адаптація;

            – денний догляд.

            На кожного громадянина, якого обслуговує відділення денного перебування, ведеться особова справа, в якій міститься:

            1) письмова заява громадянина;

            2) медичний висновок про потребу в соціальній адаптації або денному догляді та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;

            3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;

            4) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

            5) довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

             6) копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг;

     7) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

            8) індивідуальний план надання соціальної послуги;

            9) договір про надання соціальної послуги;

       10) копія рішення  комісії Каховської районної ради  про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), що не здатні до самообслуговування, але мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

      11) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

 іУ відділенні денного перебування пенсіонери Малокаховки   мають змогу  не просто жити повноцінним   життям, а йти в ногу з часом. З цією метою  відкрито «Університет ІІІ  віку»,  в  якому  працюють    факультети «Основи комп’ютерної грамотності», «Основи  медицини  та  здорового  способу  життя»,  «Літературно-просвітницький факультет», «Мистецтво». Бажання навчатися   в  ньому виявили      більше 200 чоловік, людей   похилого  віку і кількість «студентів» зростає.  Великий  інтерес  серед  слухачів викликають уроки комп’ютерної  грамотності.Всім  хочеться  якомога  швидше  вивчити  комп’ютер,   навчитися  користуватися  Інтернетом.

0Цікаво  проходять  заняття  літературно-просвітницького  факультету, який  веде соціальний  працівник  з 30-річним педагогічним  стажем  Дундич Т.М. На  заняттях  любителі   літератури  отримують  теоретичні  знання  з  літературознавства, мають  змогу  прослухати  , декламувати  улюблені  твори, оглянути  книжкову  виставку  за  творчістю  окремих  письменників. Під  час  проведення  занять  застосовуються   сучасні  технічні  засоби  для  перегляду  фрагментів  кінофільмів, прослуховування  музичних  і літературних  творів  у  виконанні  професіональних  акторів та ін..  До  Поетичної  вітальні  запрошуються  місцеві  поети  з  власними збірками  поезій: Тітова  В.В., Плахотіна  В.О., Михайленко Л.М.,Макаров  О.М.

Факультет «Мистецький»   Під  акомпанемент  баяну  Туржавського  В.А. з  великим  задоволенням  лунають  задушевні  пісні  у  виконанні  колективів «Надвечір’я» та «Вишенька» двічі на тиждень збираючись на репетиці.

баян

Факультет Мистецький – це  не  тільки  вокальний  спів, але  і  робота  гуртків  за інтересами, що     дають  можливість  слухачам займатися  улюбленою  справою, наприклад , вишивкою, виготовлення  прикрас  з  бісеру, в’язання  гачком  та  на  спицях.  Майстер – класи з     в’зання  гачком надає – Лавренова  В.М ., вишивки – зав.відділенням  Беліченко В.В. Така  робота  приносить  не  тільки  естетичне  задоволення, а й  розвиває  моторику  пальців  рук, що має  важливе  значення  для  людей  похилого  віку  і  певної  категорії  інвалідів.   Роботи  відвідувачів  користуються  інтересом  на  виставках, які  проводяться  в  сільському  будинку  культури  та  на  виставках  району  і  області.

Знаходять  для  себе  заняття  і  любителі ландшафтного  дизайну. Самі  спроектували  і  облаштували  Альпійську  гірку  на  території  відділення.

гор

А  умілі  руки   з  гуртків  відділення  виробили  з  пластику  казкових  героїв:  яскраве  сонечко, бджіл, чарівних поросят, царівну Жабу,  лебедів  та ін.., які  гармонійно  вписуються  у  ландшафт.

кух

У  відділенні працює  гурток «Бабусина  кухня», де  обмінюються    кулінарними  рецептами,  досвідом  приготування  тих  чи  інших  страв, заготівлею  овочів  та  фруктів  на зиму. Проводяться  майстер-класи  з  приготування  тіста,  виготовлення  для  блюд  прикрас  з  овочів  та ін..

абр

Факультет  Здорового  способу  життя дає  можливість  відвідувачам відділення   берегти  своє  здоров’я.  Так   на  заняттях  факультету   вони  мають  змогу  пізнати  багато  нового  про  хвороби, як  їх  виявити  на  ранніх  стадіях, як  лікувати  і  як  попередити, як  надати  першу  допомогу  при травмах. Заняття  проводить  як медпрацівник відділення  Аброскін І.І., лікар амбулаторії  загальної практики сімейної  медицини – Булана  С.О.   так  і  запрошуються   спеціалісти вузьких  спеціальностей  з  Каховської ЦРЛ :  невропатолог, окуліст, хірург,уролог,психіатр, лікар-інфекціоніст, фтизіатр, ендокринолог та ін..

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Слухачі  факультету   навчилися   правилам  заготівлі  та  використання  лікарських  рослин.

На  протязі  всього  часу  проводиться  лікування  фіто чаями  та  аромо -маслами.  Аброскін  І.І. систематично  проводить  замір  тиску, що  дає  можливість  контролювати  стан  здоров’я

виш

У  відділенні  денного  перебування  працює  ще  дві  філії  в смт. Любимівка  та   с. Роздольне. Тут  також  працюють  факультети  Університету ІІІ  віку  та  групи  за інтересами.

Заняття  проводять  волонтери – бібліотекарі, медпрацівники. З  великим  задоволенням  відвідувачі   ідуть  на  заняття. Так,  рукодільниці  смт. Любимівка навчилися виготовляти  м’яку  іграшку, в’язання  шкарпеток  на  спицях, освоїли  техніку   лозоплетіння (плетіння  виробів  з  паперових   трубочок). Вокальний  колектив  «Любимівські  співаночки»  з  великим  задоволенням  відвідують  репетиції  та  приймають  участь  в  заходах, які  проводяться  селищною  радою. Рукодільниці  приймають  участь  у  виставках, як  в  селищі  Любимівка  так  і  в   районі, отримують  подяки .

 ато Відвідувачі  відділення  с. Роздольне   не  можуть жодного  дня  жити  без  відділення.  Кожного  дня  ідуть  як  на  роботу. Тут  вони  пізнають  для  себе  щось  нове, підтримують  стан  свого  здоров’я (навчилися  правильно  пити  воду, контролюють  тиск). Цікаво проходять  заняття, де  оволоділи   технікою  лозоплетіння, вишивкою, в’язання  шкарпеток  та  освоїли  виготовлення виробів  з  пластику. Вони  є  волонтерами  для  військовослужбовців, частина  яких  стоїть  у  їхньому  селі.  Хлопці  є  частими  гостями  у  відділенні.  Тут  по материнські  їх  зустрічають, частують  запашними  чаєм, домашньою  випічкою, солодощами. Восени  допомагали  заготовляти  консерви  з  овочів  для  зимового  споживання  та  допомогли  відремонтувати   палатки.

Сільський  бібліотекар  постійно  проводить заходи   до  всіх   календарних  днів, інформгодини, знайомить  з  новою  літературою  та  літературними  виданнями.

Всього  на  обслуговуванні  у  відділенні  денного  перебування КУ «Каховський  районний  територіальний  центр  соціального  обслуговування (надання соціальних  послуг)» перебуває 429 чоловік.  За  січень 2017  року  надано 1345 послуг. У  2016 році  – 551 чол .та надано 17151 послуг за  рік.            В  відділенні  денного перебування с.Малокаховка працює пункт прокату  технічних засобів реабілітації.За 2016 надано 11  особам послуги прокату.

Для  соціального  обслуговування громадяни  подають письмову  заяву управлінню соціального захисту  населення Каховської  районної  державної  адміністрації  за  адресою: м. Каховка вул. Велика Куликовська, 103, праве  крило , перший поверх, тел. 2-00-62                                  

Медичними  протипоказаннями для  соціального  обслуговування (надання  соціальних послуг) громадян є  наявність  в  них  інфекційних  захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних  захворювань, що  потребують  перебування  на спеціальному  диспансерному  обліку

За інформацією, щодо  порядку обслуговування  та  тарифів  на  платні  послуги звертатися за адресою: м. Каховка вул. Ярослава Мудрого, 18, ІІІ поверх, тел. 4-08-77

Календар
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Січ    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Анонси подій

 • Формуємо громадську раду при РДА

  З 11 лютого 2019 року розпочинається прийом документів від ІГС на участь в установчих зборах з обрання членів громадської ради. Прийом триватиме до 07 березня 2019 рок включно (крім вихідних днів). Документи приймаються або надсилаються, за адресою: 74800, м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 103, каб. 232. Детальніше ТУТ

 • Нарада при голові РДА

  Щопонеділка о 14.00 відбувається нарада при голові РДА щодо підведення підсумків роботи за минулий тиждень та визначення основних пріоритетних напрямків діяльності на поточний період

До уваги учасників АТО

УКРАЇНА-ЄС

 • Архів новин
  StatPress
  Visits today: 226